Úvod

Zhotovuji rytiny do černého kamene.

Nejčastěji je to leštěná černá žula, která obsahuje minimum zrnění a je pak k zhotovení rytin nejvhodnější.

Rytiny provádím pomocí diamantového hrotu dle předlohy. Především jsou to portréty, krajiny, náboženské motivy, ale i zátiší, květiny, anebo podobizny zvířat a pod.

Těžiště uplatnění rytin se nachází hlavně ve funerální architektuře. Náhrobní kameny lze opatřit rytinou například portrétu na černou desku, která se pak na náhrobek připevní, anebo pokud je pomník z černého kamene, lze rytinu zhotovit přímo na něj. V případě, kdy nelze stávající pomník demontovat, tak je možné rytinu provést na hřbitově.

Využití kamenných obkladů v interiéru lze též vhodnou kombinací s černými deskami doplnit originálními rytinami s konkrétními motivy ať už např. zátiší, krajin, či ornamentů. Stejně tak lze rytiny využít i v architektuře zahradní.

Realizace si můžete prohlédnout v odkazu "Ukázky" a pokud Vás zaujaly, pak mne neváhejte kontaktovat.